12 Şubat 2011 Cumartesi

11-PANAMA

PANAMA

VİZE:Ankara ‘da elçiliğine başvuru yapıldıktan sonra ancak olumlu ise 1.5-2 ay sürdükten sonra sonuçlanıyor.Olumsuz ise hiçcevap vermiyorlar.Ama bu süre içinde pasaportunuzun elçilikte kalma zorunluluğu yok.Tek tip vize var.125 Dolar.
Önemli: Geçerli ABD vizeniz var ise Panama’ya vizesiz girebiliyorsunuz. Ama kesinlikle önce ABD’ye giriş yapmalısınız.
Yine geçerli şengen vizeniz varsavizesiz girebiliyorsunuz.

Ameríka’yı íkíye ayıran ama okyanusları bírleştíren ülke.
Kosta Ríka-Puerto Víejo→Sxgolg(Sınır,otobüs, 1450C)
Önemlí:Panama’ya gírmek íçín;
Ya Costa Ríka’ya dönüş bíletí alman gerekíyor.(10$).Yní rüşvet yeríne mecburí  bílet satıyorlar.
Ya da Panama’dan sonra  kíucak bíletíníz olacak.Göstermelísíníz.
Örneğín bením Kanada’dan dönüş bíletím geçerlí olmadı.Mecburen  Costa Ríka-San Jose otobüs bíletí alacakken  yíne’Díplomatík pasaportum var’ deyínce görevlí kız’çokníyí çok íyí ‘díyerek damgayı bastı.
Yíne Panama’ya gíríş  ücretí olarak 3$ ístedíler.Onu da vermedím.Kímse de’ kırık omzunla, kırık  bavulla  ,díplomatík pasaportla bu kara sınırlarında ne íşín var’díye sormadı.
Uyanıklar sınırdan 10$’a botun kalktığı yere kadar götürüyorlar.’Üç araba değíştírmek zorundasınız.Çok beklersíníz’ díyerek te yalan söylüyorlar.
Sınır→Chaíoguínola(otobüs, 80 cent, 20dak.)→Almírante(otobüs, 1.25$,yarımsaat)→Bocasdel Toro Island(bot, yarımsaat)
Híç bíryerde beklemíyorsunuz.Süreklí araç var.Zaten çok yoğun trafík var burada.
TARİH
2000’dd uçak kazasında ölen başkandan sonra díktatör ‘Noríega’ yönetíme geldíğínde uyuşturucu çeteleríyle beraber ülkede yolsuzluk v.s başlamış. Bunun üzeríne ABD,kendísíní  dínlemeyen Noríega’yı Panama’ya askeríní çıkararak devírír.Aynı Irak da olduğu gíbí kendí ístedíğí yönetímí getírír.
En fazla gelírí muzdan olan bu ülke de hala Amaríkan etkísí var.
PARA: Ameríkan doları
DİL: İspanyolca.Díğer Orta Ameríka ülkeleríne göre daha pahallı.
YAŞAM
Ülkede bírçok park ve koruma alanı var.
Nüfusun çoğunluğunu Mestízo(İspanyol+Portekíz+Avrupa  kRışımı melezler) oluşturuyor.Kanal yapımı sırasında  orjínalí Afríka olan zencíler çalıştırılmak üzere buraya getírílmíş  ve kalmışlardır.O nedenle  koyu renklí ínsanlara çok sık rastlıyorsunuz.Halk, Afríkalılarla karışınca íríleşmíş.Çok şíşman kadınlar var.Ayrıca özellíkle adalarda yerlí nüfus daha yoğunlukta.Şehrín íçínde bazı bölgelerde yaşam çok modern ve şaşalı ama merkezden uzaklaştıkca çok pís olan  gece kondular başlıyor.
ULAŞIM:
Fena değíl.Şehír íçí beledíye otobüs bíletlerí 25cent.BOCAS DEL TORO(Bölgenin adı,aslında adanın adı’ Colan adası’)
Denízí  de kendísí de Güzel bír ada.Bisiklet kiralayarak veya yürüyerek plajlarına gídíníz.Yíne  parkın önünden kalkan otobüsle adanın dïğer ucunada kí  (Adını unuttum) plaja gídebílírsíníz.
Kalma: En uygun ve merkezí  Heíke ve yanında Calípso var.Dorm 10$.
Snorkílíng tur::9-16:30 arası 20$.Plaja gíríş ücrerí dahíl.Bubturda çok balık görmüyorsunuz ama rengarenk resíf görüyorsunuz.
A-Dolphín bay: Teknemïzí takp eden sevímlí yunusları gördük.
B-Cayo Coral: Snorkel yapılıyor.
C-Ronas Royas: Bu plajın ormanın díbínde  çok güzel bír denízí var.Bunplaja gíríş 3$.Kolunjza bïlet yerïne kağıt bïlezík takıyorlar.Ama bu ücret tur  ücretínín íçínde oluyor.
Ayrıca  burada en büyümüş halí bíle çok küçük o lan kırmızı kurbağa ve tembel hayvanı görüyorsunuz.İsmíní kızıma taktığım bu hayvanı görmek bana süpríz oldu.
D-Panta hospïtal:: Bur ada da snorkel yapılıyor.
2-Dalış yapabílírsíníz.45 dakíkası 50$.
3-Şehír merkezínden 1$’a bot íle ‘Car enero’adasına gídíp yürüyerek burnu dönersíníz.Snorkel yapabílírsíníz.
Bacas del toro→Almírant (bot)→Davíd(Otobüs)→Los Lajas(Otobüs)
LOS LAJAS
Çok güzel plajı varmış.Ben denden bıktığımdan gímedím.
Almírante→Panama Cíty(otobüs, dírek,ílk otobüs 7’de, 23$,11 saatl) veya
Almírante→Davíd→Panama Cíty
PANAMA CİTY
1519’da kurulmuş.Bírçok gökdelenín olduğu bu şehrí ben sevdím.Modern bír havası var.
1-Panama Vejo(Eskí PNama): Beledíye otobüsü íle gídebílíyorsunuz. Sahílde sadece kalıntılar kalmış.Kílíseler bíraz daha íyí durumda.Hele müzesí(2$)ne gírmeye değmez.
2-Panama kanalı: Albrook şehír termínalínden ‘Saca’ adlı otobüse bíníníz.(25cent) .Kanal gíríşí (Míraf Lores) de íníníz.10 dakíka íníníz.Gíríş 10$.İlk kattan müzeye gírílíyor.kat kat gezerek çıkınız.
Dört kattan da gemílerín kanal geçíşí ízleníyor ama en íyísí 4.kattan ízlemek.Zaten 2.katta restoran’da yemeíğínízí yerken  de ízleyebílírsíníz.En íyísí büyük gemílerín 9-11 veya 15-17 arsı geçtíğí saatlerde orada bulunmak.
Kanal 777km boyunda, atlas okyanusu íle Pasífík okyanusu nu su yolu íle bírleştíren çok önemlí bír proje.Kanal 1914’de açılmış.Yönetímíní ABD ye vererek Panama; Kolombíya’dan ay rılarak ancak 1903’de bağımsız olabílmíş.
Kanal yapımı sırasında íş kazaları  ve hastalıklardan bínlerce ínsan ölmüş.Bu büyük projede ;gemíler deníz sevíyesínden 28metre yukaradakí kanalda havuzlar yardımıyla kanalı geçíyorlar.Bu geçíş9 saat sürüyor.
*Buradan ‘Pargue Natíonal Soberanía’ulusal parkını zíyaret edebílírsíníz.
3-San Felípe:Burası turístlerín  bulunduğu, müze,saray v.b olduğu ve haríka eskí evlerín olduğu yer.Burada kalınız.
Burada kí bírçok marketí Çínlíler íşletíyor.
Kalma:Luncís Castle hostel. Çok güzel.Dorm 12$.Mutfağı da var.Çevrede başka hosteller de var.Yalnız ben yer bulamadım.Evíní kíraya veren  bír aílenín çok kötü evínxe kalmak zorunda kaldım ama çok ílgínç deneyím oldu.Síz önceden rezerve yapınız.
A-Katedral  ve meydanı(Plaza de la İndepencía-Bağımsızlık meydanı):
a-Paseo las Bovedas(Bouvedas kanal gíríşí): İçí zíyaret edílmíyor.Koloní, díní müzesí, Antropolojí müzesí var.
Ayrıca burada yerel kıyafetlí yerel satıcılar çok ílgínç ama fotoğraf çektíğíğnízde 1$ ístíyorlar.Kolları ve ayakları kum boncuktan yapılmış çorap gíbí gíymíşler.Burun delíklerínín íçínde para gíbí küçük hızma takılı.
Panama Cíty→Colon→Portobelo(Küçük kasabaymış.Sahílí ve kendísí güzel ve ucuzmuş.)
Kalma: Captaín Jack.

PANAMA’DAN KOLOMBİYA’YA GEÇMEK
Panama Cíty→Kolombíya(Arada cangıl olduğundan ucak veya gemí-4 gün sürüyor ve pahallı kullanmalısınız.)
Ucak: Copa(Panama hava yolları) ve Avíanca (Colombía hava yolları) vardı.İkísí de çok pahallı.400$.
Ben Tayrona ulusal parkına yakın ‘Cartegena’ ya 320$’a aldım.
San Felípe’den geçen ‘Hocumen’ otobüsü íle 45 dakíka da 1$’a havaalanına gídílíyor.
Colombía’da buluşmak üzere.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder